محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تسلیت باد.

امام خمینی همچون چراغ هدایتی است که باعث روشنایی صراط مستقیم در عصر جاهلیت ایران بود.

رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد