محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان عنوان کرد؛نظارت بر مراکز زیر مجموعه بهزیستی تشدید می‌شود

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان در حاشیه بازدید از مراکز تحت نظارت بهزیستی گفت: تمامی فعالیت های مراکز تحت نظارت (بویژه مراکز مثبت زندگی)و وضعیت مددجویان حاضر در مراکز و خدمات دهی به آنها به صورت مستمر کنترل وبررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ارسنجان،هادی خدارحیمی سرپرست اداره بهزیستی، نظارت برنحوه عملکرد و خدمات دهی مراکز تحت نظارت را از ضروریات بیان کرد و گفت: این بازدیدها موجب رفع نواقص و اصلاح روش‌ها می شود و همراه با این بازدیدها تیم تخصصی نظارت شامل حراست، ارزیابی و کارشناسان مراکز غیر دولتی،بازرسی،کارشناس امور اجتماعی و کارشناس واحد توانبخشی نیز بازدیدهای دوره ای خود را انجام می دهند.
در ادامه ضمن بررسی روند ارائه خدمات و مناسب سازی فضای مرکز درخصوص مسایل و چالش های موجود بحث و تبادل نظر و پیشنهاداتی در راستای ارتقاء خدمات به صاحب امتیاز و تیم کارشناسی مرکز ارائه گردید.

انتها/اسکندری