محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سومین جلسه کمیته فنی تخصصی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس

سومین جلسه کمیته فنی تخصصی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس به همت دبیرخانه مناسب سازی بهزیستی استان در سالن سردار سلیمانی اداره کل بهزیستی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

در این جلسه که با حضور همه اعضا و نمایندگان سازمانها و تشکلهای غیر دولتی معلولان برگزار گردید در خصوص الزام مراجع ذیصلاح در زمینه صدور پروانه مطب های خصوصی با رعایت الزامات و ضوابط مناسب سازی و دریافت تاییدیه های لازم و همچنین تغییر انواع کاربری اماکن موجود ،جهت کاربری خدمات عمومی از قبیل ساختمان پزشکان یا دفاتر خدمات الکترونیک ،مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مناسب سازی جهت افراد دارای معلولیت توسط شهرداری ها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد مصوبات این جلسه به عنوان دستور کار جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان مطرح گردد./