محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان|تشکیل اتاق فکر تخصصی در اداره بهزیستی سپیدان

اتاق فکر با حضور سرپرست اداره بهزیستی و کارشناسان واحد توانبخشی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

جلسه ای صمیمانه با حضور سرپرست اداره بهزیستی و کارشناسان واحد توانبخشی به جهت بررسی چالش ها و ارائه نظرات به منظور پیشبرد بهتر اهداف، همدلی و همفکری و ایجاد انگیزه کاری برگزار شد. در این جلسه مقرر شد اتاق فکر اداره بهزیستی سپیدان به صورت تخصصی با واحد ها به طور جداگانه و گروهی برگزار شود.