محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان|جلسه کارگروه اشتغال در فرمانداری شهرستان سپیدان

جلسه ی کارگروه اشتغال با حضور سرپرست اداره بهزیستی و کارشناس اشتغال در فرمانداری سپیدان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در این جلسه پیرامون چالش های اشتغال بحث و گفتگو شد. فرماندار سپیدان ثبت اشتغال در سامانه رصد براساس تعهد را مورد تاکید قرار داد. در ادامه زمانی سرپرست اداره بهزیستی همکاری مناسب سایر ادارات در مورد اشتغال مددجویان بهزیستی را امری مهم دانست و خواستار تعامل مطلوب تر این مسئله در آینده شد.