محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| آگاه‌سازی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی

به مناسبت ۱۹ شهریورماه روز جهانی پیشگیری از خودکشی، آگاهی بخشی عمومی توسط تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی سپیدان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

با توجه به ضرورت آگاهی عموم مردم در خصوص انواع آسیب های اجتماعی به خصوص خودکشی و منابع حمایتی جهت پیشگیری و مداخله در آسیب ها کارشناسان تخصصی اورژانس اجتماعی در مکان های پرتردد شهر اردکان به توزیع بروشور مرتبط بین مردم پرداختند.