محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | اجرای طرح آموزش آبشاری پیشگیری از خودکشی


اجرای طرح آموزشی پیشگیری از خودکشی با حضور جمعی از کارمندان اداره بهزیستی و افراد تحت پوشش در سالن جلسات اداره بهزیستی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این طرح آموزشی با تدریس علیرضا یزدانپناهی و بیان موضوعاتی از قبیل: اهمیت دوره بلوغ، رفتار مناسب با فرزندان، روش گوش دادن فعال، دلایل خودکشی، راهکارهای پیشگیری از خودکشی با حضور مدعوین شروع گردید.