محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید آزرمی سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی فارس از مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی اکرام

سرپرست معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی فارس با همراهی سرپرست اداره بهزیستی از مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی اکرام بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در این بازدید آزرمی از قسمت های مختلف بازدید کرد و نکات و موارد حائز اهمیت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تقدیر از پرسنل مرکز جهت بهبود در عملکرد مرکز توصیه های لازم ثبت گردید.