محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید از مراکز روزانه و شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی سپیدان به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت


سرپرست اداره بهزیستی به همراه کارشناس توانبخشی و کارشناس مراکز غیردولتی از مرکز روزانه حرفه آموزی فیض و مرکز شبانه روزی اکرام بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
به مناسبت گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت از مراکز شهرستان بازدید شد و از پرسنل مراکز تشکر و قدردانی به عمل آمد.