محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان/بازدید از مسکن های در حال ساخت مددجویان


به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سپیدان:

محمدحسن زمانی، سرپرست بهزیستی سپیدان و زهرا صالحی، کارشناس مسکن این اداره، به همراه هاشم عزیزی، بخشدار هماشهر، از مسکن های در حال ساخت مددجویان بهزیستی توسط گروه های جهادی در روستاهای دالین، سنگر و بهرغان بازدیدکردند.
در این بازدید روند پیشرفت فیزیکی این واحدهای مسکونی بررسی شد و در ادامه مسائلی همچون پیگیری بخشدار به منظور دعوت دهیاران به همکاری مستمر با مددجویان، تفاهم میان اداره بهزیستی و بخشداری در زمینه فراهم کردن وسایل و امکانات لازم پیش از واریز کمک هزینه ساخت مسکن از سوی بهزیستی، پیگیری بخشدار در زمینه تامین برخی از ابزارهای ساخت وساز با همکاری شهردار شهر صدرا به تصویب رسید.

انتهای پیام/ فاطمه رضایی