محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید از منزل جمعی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی سپیدان

در چهارمین روز از هفته دولت زمانی سرپرست اداره به همراه صالحی کارشناس اموراجتماعی از منزل گروهی از زنان سرپرست خانوار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

به منظور شناسایی مشکلات و استماع انتظارات و خواسته های زنان سرپرست خانوار دیداری سرزده توسط سرپرست اداره بهزیستی و کارشناس امور اجتماعی انجام شد. در این دیدارها بسته های معیشتی که از مشارکت های مردمی جمع آوری شده بود، نیز توزیع گردید.