محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| بازدید شبانه و سرزده از مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی اکرام

بازدید شبانه و سرزده از مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی اکرام توسط سرپرست اداره بهزیستی و کارشناس بازرسی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

زمانی سرپرست اداره به همراه مرادپور کارشناس بازرسی به منظور نظارت دقیق و عملکرد مطلوب از مرکز شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی سپیدان بازدید کردند. در این بازدید سرزده موارد حائز اهمیت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم جهت بهبود اهداف مرکز ثبت شد. در پایان از زحمات پرسنل مرکز قدردانی شد.