محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان/بازدید کارشناس پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی فارس از طرح های اشتغال افراد بهبود یافته


به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سپیدان:

مینا گلریز خاتمی، کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد اداره کل بهزیستی فارس و مریم کشاورز، کارشناس اشتغال بهزیستی شهرستان سپیدان، از طرح های اشتغال بیماران بهبود یافته بازدید کردند.
در این بازدید، مسائل و مشکلات طرح های اشتغال بیماران بهبود یافته همچون نبود اعتبار کافی برای توسعه اشتغال بررسی شد و راهکارهای لازم به آنها ارائه گردید.
گفتنی است گلریز خاتمی روند آماده سازی شغلی و پرونده سازی بیماران بهبود یافته را نیز ارزیابی کرد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی