محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برنامه تور بازدید مدیران بانکی از طرح های اشتغالزایی گروه‌های هدف


تور بازدید از طرح های اشتغالزایی گروه های هدف بهزیستی سپیدان با حضور جعفری کارشناس اشتغال بهزیستی سپیدان و مسئولین بانک های رفاه، تجارت، توسعه تعاون انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این بازدید ها با هدف اعتمادسازی و آگاهی از نحوه خدمت رسانی به گروه های هدف بهزیستی صورت گرفت.