محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برپایی میز خدمت و استقرار خودروی اورژانس اجتماعی در سطح شهر اردکان به مناسبت شروع هفته سلامت روان


با شروع هفته سلامت روان، در ۱۸ مهرماه با همکاری اورژانس اجتماعی و واحد پیشگیری بهزیستی سپیدان میزخدمت در سطح شهر اردکان برپا شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی و مسئول واحد پیشگیری اداره به مناسبت هفته سلامت روان با هدف آگاهسازی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه مشاوره فردی در یکی از مکان های پرتردد شهر اردکان میز خدمت را برپا کردند و خدمات مددکاری و روانشناختی و توزیع بروشور در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه انجام شد.