محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری اتاق فکر تخصصی با واحد اموراجتماعی

در ادامه جلسات تخصصی با مسئولین واحدها، جلسه اتاق فکر با واحد اموراجتماعی با حضور سرپرست اداره، کارشناس اموراجتماعی و مسئول اورژانس اجتماعی، کارشناس روابط عمومی و مسئول امور اداری اداره در اتاق ریاست اداره بهزیستی سپیدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

با توجه به اهمیت پیشبرد اهداف و انجام امور اداری به شیوه مطلوب و حفظ انگیزه کاری در ادامه جلسات با واحد ها جلسه با مسئول اورژانس اجتماعی و کارشناس امور اجتماعی تشکیل شد. در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات و راه حل های بهبود آن بحث و گفتگو شد و تعامل واحد اورژانس اجتماعی با سایر ارگان ها و دستگاه ها مورد تاکید قرار گرفت، در انتها مصوبات جلسه جهت اجرایی شدن مکتوب شد.