محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری جلسه آموزشی با سالمندان

جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی سپیدان، کارشناس تغذیه و بهداشت و جمعی از سالمندان در سالن جلسات اداره بهزیستی سپیدان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

با توجه به اتخاذ تصمیم در جلسه روز سالمندان مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی و جلسات متنوع، جلسه ای با هدف آموزش تغذیه و بهداشت ویژه گروه ذکر شده تشکیل گردید و نکات لازم بیان شد، همچنین با انجام هماهنگی های لازم مقرر گردید که سالمندان هفته ای دو روز از امکانات سالن ورزشی جهت نشاط و حفظ سلامت به طور رایگان استفاده کنند.