محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | برگزاری جلسه با پرسنل مراکز مثبت زندگی


جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس مراکز مثبت زندگی، کارشناس اشتغال، کارشناس اموراجتماعی، روانشناس اورژانس اجتماعی و مددکاران مراکز مثبت زندگی در سالن جلسات اداره بهزیستی سپیدان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در این جلسه زمانی سرپرست اداره بهزیستی به نقش مهم مراکز مثبت زندگی در پیشبرد اهداف بهزیستی اشاره کرد و خواستار تعامل هر چه بهتر مراکز با مجموعه بهزیستی شهرستان شد. در ادامه جلسه دستورالعمل جامع حمایت های اجتماعی و تسهیل گری شغلی به طور کامل توسط کارشناسان واحد اموراجتماعی و اشتغال تشریح گردید وگفتگو شد.