محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| برگزاری جلسه سلامت روان و پیشگیری از خودکشی

جلسه ای با حضور کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی سپیدان و جمعی از رابطین پیشگیری ادارات به میزبانی شبکه بهداشت و درمان در دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

این جلسه با هدف برنامه ریزی منظم جهت پیشگیری از خودکشی، نقش ادارات، سلامت روانی و جسمانی کارمندان و تعامل گروهی برگزار شد. در جلسه مقرر شد غربالگری سلامت روان کارکنان ادارات ماهیانه توسط کارشناس پیشگیری و روان شناس ادارات انجام گیرد و گزارش به شبکه بهداشت ارسال شود. همچنین جهت بررسی سلامت جسمانی کارمندان توسط نیروهای شبکه بهداشت برنامه مشخصی برای هر اداره تنظیم گردد. همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش برای برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از خودکشی در مدارس از مصوبات مهم جلسه بود.