محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| تشکیل کانون بازنشستگان بهزیستی سپیدان


جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی و بازنشستگان بهزیستی در سالن جلسات اداره بهزیستی سپیدان تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
در این جلسه زمانی سرپرست اداره بهزیستی ضمن تقدیر و قدردانی از بازنشستگان سازمان بهزیستی تشکیل کانون بازنشستگان را بسیار ضروری و مهم دانست و از همکاری و تعامل با کانون استقبال کرد، مقرر گردید جلسات آینده منظم تشکیل گردد و به مسائل تفریحی، تسهیلات کارگشایی و مسکن اهمیت داده شود، همچنین اسماعیل سخایی به عنوان نماینده کانون بازنشستگان بهزیستی سپیدان انتخاب شد.