محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| جلسه با تسهیلگران CBR در سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان سپیدان

جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس توانبخشی و تسهیلگران برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در سالن کنفرانس اداره بهزیستی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

زمانی سرپرست اداره، تسهیلگران را رابط مهمی بین بهزیستی و مددجو دانست و گفت وظیفه ماست که در جهت تحقق خودشکوفایی و استقلال مددجویان عزیز از هیچ فرصتی دریغ نکنیم. در ادامه عباسی کارشناس توانبخشی اداره به طور جزئی پیرامون تمامی خدمات، نحوه ارسال گزارشات و شیوه مطلوب اجرای برنامه و تعامل مناسب بهزیستی و تسهیلگران نکاتی را بیان کرد.