محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | نشست معاون هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی فارس با فرماندار شهرستان سپیدان


آزرمی معاون هماهنگی موسسات غیردولتی مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی فارس، خیر ارزشمند دکتر آرش حمکت، زمانی سرپرست اداره بهزیستی و تجلی از فعالان گروه جهادی در دفتر فرمانداری با فرماندار شهرستان سپیدان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
این دیدار در خصوص توسعه ساخت مسکن مددجویان و تسریع و تسهیل در جهت مشارکت خیرین به منظور ساخت مرکز نگهداری معلولین اعصاب و روان در شهرستان سپیدان و رفع مشکلات جامعه هدف شکل گرفت.