محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | هم اندیشی مسئولین ادارات بهزیستی، فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی شهرستان سپیدان

جلسه ای با حضور زمانی مسئول اداره بهزیستی، حبیبی مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بلاغی مسئول اداره فنی و حرفه ای در دفتر جلسات اداره فنی و حرفه ای تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در خصوص ایجاد صنایع کوچک و بوجود آمدن اشتغال زود بازده و بومی سازی برخی مشاغل در شهرستان با اولویت قراردادن مددجویان بهزیستی، اولین جلسه هم اندیشی بین مسئولین ادارات ذکر شده برگزار گردید و مقرر شد هر یک از طرفین نسبت به گردآوری اطلاعات خاص در موارد مورد بحث اقدام نمایند و در جلسات آینده نسبت به اجرایی شدن آن تصمیمات لازم گرفته شود.