محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان | گشت زنی تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی در هفته سلامت


گشت زنی، آگاه سازی و توزیع بروشور تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی به مناسبت هفته سلامت در روستای رودشیر ریزانبوه شهرستان سپیدان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:
به منظور آگاه سازی و کیس یابی، تیم خدمات سیار اورژانس اجتماعی به یکی از روستاهای دور افتاده اعزام گردید. پس از آگاه سازی دانش آموزان مدرسه ابتدایی، بروشورهای مرتبط با خدمات اورژانس اجتماعی و گروه های هدف توزیع شد.