محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

سپیدان| یکشنبه های تعاملی در اداره بهزیستی سپیدان

در ادامه جلسات هفتگی یکشنبه های تعاملی، جلسه ای با حضور سرپرست اداره بهزیستی، کارشناس توانبخشی، کارشناس روابط عمومی و مسئول فنی مرکز روزانه حرفه آموزی پسرانه بالای ۱۴ سال فیض تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی سپیدان:

در این جلسه در مورد سه طرح پیشنهادی برای بهبود مسئله حرفه آموزی مددجویان تحت پوشش مرکز صحبت شد و فاطمه نیک کردار مسئول فنی مرکز فیض نظرات پیشنهادی خود را ارائه داد، طرح ها مورد حمایت و استقبال سرپرست اداره بهزیستی قرار گرفت، همچنین پیرامون برخی مشکلات در مورد مراجعات دندانپزشکی صحبت شد و در جلسه راهکار ارائه گردید، تصمیمات این جلسه مکتوب و در آینده مجددا بررسی خواهد شد.

icon