شروعی دوباره برای بهتر زیستن استقرارمیز خدمت در دهستان فیشور شهرستان اوز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی ،میز خدمت جهت پاسخگویی مراجعین با حضور کارشناسان ومسئولین وتسهیلگران مراکزمثبت زندگی این اداره در مجتمع آموزشی علمی فرهنگی مرحوم محمد زمانپور دهستان فیشور مستقر گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.