محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-اجرای پویش ملی سلامت درمراکزمثبت زندگی

اجرای برنامه پویش ملی سلامت در مراکز مثبت زندگی کدهای۳۴۲،۹۰۹ و۱۱۴۵۰ تحت نظارت اداره بهزیستی فسا جهت گروههای هدف این مرکز

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، در راستای اجرای پویش ملی سلامت و پیشگیری از بیماری های دیابت و پرفشاری خون ، این برنامه با همکاری معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا و مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کدهای ۳۴۲،۹۰۹ و ۱۱۴۵۰ تحت نظارت اداره بهزیستی جهت پرسنل و گروههای هدف این مراکز انجام شد ./نرجس نادری