محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/اهدای وسایل گرمایشی به گروه های هدف تحت نظارت بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، با مشارکت یکی از خیرین بخش ششده و قره بلاغ از توابع شهرستان فسا و پیگیری مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۵۱۲۵ به صاحب امتیازی رویا زنگنه ، تعدادی بخاری گازی با حضور رضائیان رئیس ونماینده بهزیستی این بخش ، به گروه های هدف تحت حمایت این اداره و مرکز مثبت اهدا گردید. ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا