محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید از اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از حوادث و سوانح در مدرسه دکتر نریمان_

بازدید کارشناس پیشگیری از معلویتها اداره بهزیستی فسا از روند اجرای برنامه پیشگیری از حوادث و سوانح در مدرسه دکتر محمود نریمان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، کارشناس پیشگیری از معلولیتها اداره بهزیستی در حضور الله دادی مدیریت مدرسه دکتر محمود نریمان ، از روند اجرای برنامه آگاهسازی پیشگیری از حوادث و سوانح ویژه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم که توسط مربی آموزشی در مبحث سلامت دستگاه اسکلتی و عضلانی در حال اجرا بود ، بازدید کردند. شایان توجه است که این برنامه در راستای اهداف سازمان بهزیستی و با هدف ارتقای سطح سواد سلامت جامعه همچنین کاهش و پیشگیری از معلولیتها در روند زندگی افراد و در پایه های هفتم و هشتم مدارس با همکاری ادارات بهزیستی و آموزش و پرورش در سطح شهرستان در حال اجرا می باشد و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا