محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-بازدید از مراکز مثبت زندگی

بازدید معاون، کارشناس مراکز مثبت زندگی و کارشناس اشتغال اداره بهزیستی فسا از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، معاون ،کارشناس مراکز مثبت و کارشناس اشتغال اداره بهزیستی از مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی در سطح شهر، کدهای۱۱۴۵۰،۲۶۱۰،۱۹۱۱،۹۰۹،۳۹۲ و ۳۴۲تحت نظارت این اداره بازدید کردند. در این بازدید ، دوربین مداربسته مرکز ، تاریخ شارژ کپسول آتشنشانی،دفتر بازرسی ، دفتر حضور و غیاب پرسنل مراکز و نحوه پاسخگویی به گروههای هدف بررسی شد. همچنین در این بازدید کارشناس اشتغال در خصوص اشتغال گروههای هدف، نحوه پرداخت وام اشتغال و بازدید از طرح های اشتغال در حضور مسئول فنی مراکز مثبت به مواردی اشاره شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا