محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/بازدید میدانی و دوره ای مسئولین محلی بخش ششده و قره بلاغ فسا از منازل گروه های هدف بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به منظور بررسی مسائل و مشکلات گروه های هدف تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد ، حجة الاسلام والمسلمین کشاورزی امام جمعه بخش ششده و قره بلاغ، عباسعلیزاده بخشدار،رئیس کمیته امداد ، سرپرست مجتمع بهزیستی ششده و دیگرمسئولین محلی،ازمنازل مددجویان بازدید میدانی به عمل آوردند. همچنین دراین بازدیدها،به مددجویان تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد بسته های غذایی اهدا شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا