محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/ برگزاری جلسه آموزشی ویژه مددکاران اجتماعی اداره و مراکز مثبت زندگی بهزیستی فسا

جلسه آموزشی ویژه مددکاران اجتماعی اداره و مددکاران مراکز مثبت زندگی توسط کارشناس امور اجتماعی بهزیستی فسا برگزار شد._

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه آموزشی ویژه مددکاران اجتماعی اداره و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت این اداره ، توسط کارشناس امور اجتماعی بهزیستی برگزار شد. این جلسه که در سالن آموزشی شهید فیاض بخش اداره بهزیستی فسا برگزار شد، کارشناس مربوطه در خصوص سرفصل های مؤلفه های توانمندسازی زنان ، بازتوانی و…همچنین بارگزاری فرم های هوشمند و تکمیل شده مؤلفه های توانمندسازی درسامانه مراکز مثبت زندگی(لایف پلاس) مباحثی را بیان نمود. در جریان این جلسه ، به سؤالات و ابهامات مطرح شده از سوی مددکاران پاسخ و راهنمایی های لازم به آنها ارائه شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا