محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-برگزاری دومین جلسه شورای مشورتی مناسب سازی با حضور مسئولین

دومین جلسه شورای مشورتی مناسب سازی فسا در حین بازدید از پروژه ۸ واحد مسکونی مددجویی بهزیستی با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، دومین جلسه شورای مشورتی مناسب سازی با حضور مهندس بهمنی فرماندار ویژه فسا ، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و مسئول بسیج سازندگی ، رئیس ، معاون ، کارشناس مناسب سازی و کارشناس مسکن اداره بهزیستی ، بخشدار و دهیار شهر ششده برگزار شد. در این جلسه ضمن بازدید از ۸ واحد مسکونی مددجویی در دست احداث جهت توان خواهان تحت پوشش ، بر روند اجرای اصول مناسب سازی در ورودی ، حمام و سرویس بهداشتی ساختمان ها ، تاکید شد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا