محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-تجلیل از کارکنان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صنف کارگران

دیدار رئیس و معاون اداره بهزیستی فسا با رئیس و کارکنان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس صنف کارگران و تجلیل از آنها به مناسبت هفته کار و کارگر

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ،به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر ، فاطمه رضائیان رئیس و معاون اداره بهزیستی با حضور در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با دکتر رستمیان و کارکنان این اداره همچنین تقی پور رئیس صنف کارگران شهرستان فسا دیدار و هفته کار و کارگر را به آنها تبریک گفتند و با اهدای گل از آنها تجلیل به عمل آمد. در جریان این برنامه در خصوص اهمیت دستگاهها و انجمن هایی که در راستای تحقق حقوق و حفظ منزلت قشر تلاشگر کارگران و نقش ارزشمند این گروه در ائتلای کشور به عهده دارند ، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا