محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی با حضور رئیس، کارشناسان ،مددکاران و مسئولین مراکز مثبت زندگی در اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، حراست ، معاون ، کارشناسان حوزه های تخصصی ، مسئولین مراکز مثبت زندگی و مددکاران بخش اداری و خصوصی در اداره بهزیستی شهرستان فسا برگزار شد. در این جلسه بر ضرورت شناسایی گروههای هدف نیازمند و دارای مشکل و معرفی به حوزه بازرسی تاکید شد. شایان توجه است که رویداد ملی ظرفیت سازی اجتماعی با حضور دکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در شیراز و به طور همزمان در استان فارس برگزار خواهد شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا