محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-جلسه هم اندیشی و بررسی برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور در اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، جلسه هم اندیشی و بررسی برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان بهزیستی کشور( سند چشم انداز توسعه) با حضور فاطمه رضاییان رئیس، معاون، حراست، کارشناس ارزیابی عملکرد و کارشناسان حوزه های تخصصی در اداره بهزیستی برگزار شد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا