محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-دوره آموزشی بهداشت عمومی و ایمن سازی محیط کار

برگزاری دوره آموزشی بهداشت عمومی و ایمن سازی محیط کار ویژه بانوان سرپرست خانوار و گروه های همیار در سالن آموزشی شهید فیاض بخش بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، دوره آموزشی بهداشت عمومی و ایمن سازی محیط کار با هدف استانداردسازی محیط کار همچنین کسب مهارت های زندگی در محیط های کاری با حضور فاطمه رضائیان رئیس ، معاون و کارشناس امور اجتماعی اداره بهزیستی و با مربی گری رئیس اتحادیه کارگری شهرستان فسا و کارشناس مشاوره مرکز روانشناختی عمومی یارا ، جهت ۲۵ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت و گروه های همیار وابسته به دو مرکز مثبت زندگی کدهای ۲۶۱۰ و ۶۹۶۰ ، از ساعت ۸ تا ۱۳ در محل سالن آموزشی شهید فیاض بخش این اداره برگزار و استانداردهای لازم ایمنی به افراد حاضر در دوره آموزش داده شد ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا