محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-عید غدیر و عیدی سادات

عیدی سادات به کارکنان اداره بهزیستی فسا به مناسبت عید غدیر خم

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر عید بزرگ شیعیان و سادات ، یکی از کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فسا که از سادات نیز هستند ، به رسم یادبود اقدام به دادن هدیه و عیدی به همکاران خود در این اداره نمود ./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا