محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از تنبلی چشم

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از تنبلی چشم با حضور فاطمه رضائیان رئیس و کارشناس پیشگیری از معلولیتها اداره بهزیستی،مسئولین و مددکاران مراکز مثبت زندگی با هدف ارائه آخرین صورتجلسه و دستورالعمل استانی اجرای برنامه فوق در اداره بهزیستی برگزار شد. همچنین مقرر شد که در راستای اجرای دقیق برنامه پیشگیری از تنبلی چشم ، با ادارات آموزش و پرورش و ثبت و احوال و معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا ، رایزنی شود تا همکاری لازم در این زمینه با اداره بهزیستی و مراکز تحت نظارت داشته باشند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا