محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا-کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری اورژانس اجتماعی و مرکز مثبت کد۳۹۲ تحت نظارت اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، کارگاه آموزشی با موضوع مهارت فرزندپروری و پیشگیری از اعتیاد با همکاری مرکز اورژانس اجتماعی و مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۳۹۲ ، ویژه گروههای هدف این مرکز در محل سالن آموزشی شهید فیاض بخش اداره بهزیستی برگزار شد./نرجس نادری