محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شهرستان فسا/کوهنوردی فرزندان خانه محبت فسا باهمراهی مدیریت مرکز

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا، فرزندان خانه محبت تحت نظارت این اداره به همراه مدیریت مرکز دریک روز به یادماندنی به کوهنوردی رفتند و از هوای پاک طبیعت بکر منطقه لذت بردند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا