محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز|بازدید مدیر بهزیستی شیراز از مراکز مشاوره

در ادامه بازدیدهای مستمر از مراکز تحت نظارت، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز و فانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری از مراکز مشاوره همراز و مهراز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز این مراکز مشاوره موارد مربوط به طلاق را پذیرش و غربال می نمایند و در این بازدیدها پرونده های مربوط به موارد فوق بررسی شد./

انتهای پیام/ مریم زارع