محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز|بازدید معاون پشتیبانی بهزیستی فارس و مدیر بهزیستی شیراز از مرکز اورژانس اجتماعی

معاون پشتیبانی بهزیستی فارس، مدیر بهزیستی شیراز، مسئول دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد، مسئول رفاه، کارشناسان معاونت امور اجتماعی و کارشناسان استانداری از مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی شیراز بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف اورژانس، تجهیزات خریداری شده جهت استفاده مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ مریم زارع