محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز|حضور مدیر کل بهزیستی فارس در جلسه هماهنگی اشتغال با مراکز مثبت زندگی و مجتمع های دولتی بهزیستی شیراز

جلسه هماهنگی اشتغال با مراکز مثبت زندگی و مددکاران مجتمع های دولتی بهزیستی شیراز با حضور مدیر کل بهزیستی فارس، معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و اشتغال بهزیستی فارس، مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس، مدیر بهزیستی شیراز، صاحبان امتیاز و مددکاران مراکز مثبت زندگی و مددکاران مجتمع های دولتی برگزار شد.

هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس: آماده سازی شغلی و هدایت مددجویان به سمت ایجاد اشتغالی پایدار پس از دریافت تسهیلات از مهم ترین مواردی لست که باید به آن توجه شود.

بال افکن معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی، اشتغال و مسکن بهزیستی فارس: در سال گذشته پرداخت حق بیمه مددجویان ۴ برابر شده و اعطای تسهیلات اشتغال به متقاضیان رشد چشمگیری داشته است. – در راستای اشتغال مددجویان با اداره گردشگری و صنایع دستی، اداره کار و فنی حرفه ای تفاهم نامه های منعقد شده است.- با هدف ایجاد اشتغالی پایدار فروشگاه دائمی جهت فروش محصولات مددجویان دایر شده است.

دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز: با توجه به راه اندازی کارگاه آموزشی صنایع دستی در ساختمان شماره ۴ بهزیستی شیراز، مراکز مثبت زندگی موظفند در هر ترم آموزشی ۳ نفر از مددجویان واجد شرایط را جهت شرکت در دوره های آموزشی معرفی کنند و در پایان آموزش تسهیلات خوداشتغالی در اختیار آنها قرار گیرد.

بازدید میدانی از کارگاههای صنایع دستی واقع در خیابان احمدی جنوبی و ساختمان شماره ۴ بهزیستی شیراز در پایان این برنامه صورت گرفت.