محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/آغاز فعالیت مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان امید

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در راستای ارائه خدمات بهینه به افراد جامعه هدف و نگهداری از بیماران اعصاب و روان، مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان امید راه اندازی شد.در ابتدای امر ۲۱ بیمار اعصاب و روان از بیمارستان استاد محرری پذیرش و در این مرکز ساماندهی شدند. گفتنی است در این برنامه شمس کارشناس بازرسی و قربانی کارشناس حقوقی بهزیستی شیراز و غفاری کارشناس ناظر مرکز تامین و توسعه گلریز خاتمی حضور داشتند.

انتهای پیام/ مریم زارع