محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ اهدا گل توسط دختران دبستان هفت بهشت به افراد دارای معلولیت در مرکز جامع توانبخشی فراگام

همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت و با هماهنگی مدیر مرکز جامع توانبخشی فراگام، بهشتی رئیس پیشین آموزش و پرورش استثنایی استان فارس، پرسنل و دانش آموزان دبستان هفت بهشت در این مرکز حضور یافته و با اهدا شاخه گل به افراد دارای معلولیت این روز را گرامی داشتند. این برنامه با هدف آگاهی بخشی به دانش آموزان با توانمندیهای افراد دارای معلولیت انجام شد.

انتهای پیام/ مریم زارع