شیراز/ بازدید از اجرای طرح CBR شهری با حضور کارشناسان توانبخشی استان و شهرستان شیراز

به منظور نظارت و نیازسنجی طرح CBRشهری حسینی و پیشوا کارشناسان دفتر توانمندسازی معاونت توانبخشی استان و سرشناس کارشناس CBR بهزیستی شیراز از شهرک مهدی آباد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این بازدید که با همراهی رنجبر تسهیلگر محله صورت گرفت، جلسه ای با مدیر و کارشناسان پایگاه تسهیلگری مهدی آباد برگزار و در خصوص نحوه اجرای طرح و چالش های موجود تبادل نظر شد.

 گفتنی است در حاشیه این برنامه از خانواده معلولین ساکن شهرک بازدید و نیازهای آنان بررسی گردید.

انتهای پیام/ مریم زارع