محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید از مراکز مشاوره تحت نظارت

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه بازدید از مراکز تحت نظارت، مقدم کارشناس معاونت پیشگیری، مظلوم نیا کارشناس حراست، شمس کارشناس بازرسی و نامجویان کارشناس مراکز مشاوره از مراکز مشاوره آرامش، کاوا و عزفان بازدید نمودند.در این بازدید ضمن بررسی نکات بر اساس شاخص های ارزیابی، موارد موجود جهت بهبود عملکرد یادآوری گردید.

انتهای پیام/ مریم زارع