محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید از مرکز سالمندان شبنم و مرکز مثبت زندگی ۵۸۶۴

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه بازدید از مراکز تحت نظارت، مظلوم نیا کارشناس حراست ،شهریور کارشناس مسئول توانبخشی ،شمس مسئول بازرسی و زارع مویدی کارشناس معاونت توانبخشی از مرکز سالمندان شبنم و مرکز مثبت زندگی ۵۸۶۴ بازدید نمودند.

انتهای پیام/ مریم زارع