محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز| بازدید مدیر بهزیستی شیراز از مراکز اقامتی میان مدت

در ادامه بازدیدهای مستمر از مراکز تحت نظارت دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز از مراکز اقامتی میان مدت بازگشت و آسمان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این بازدیدها که با حضور فانی کارشناس مسئول واحد پیشگیری، توکلی نیا و قربانی کارشناسان دفتر اعتیاد و مظلوم نیا کارشناس حراست انجام شد، ضمن بررسی پرونده رهجویان و بازدید از سایر قسمتهای مرکز به صورت موردی با رهجویان گفتگو شد./

انتهای پیام/ مریم زارع